Accesso ai servizi

UFFICI E RIFERIMENTI

URP

Telefono: 0119874701

Responsabile: BRUNODET SABRINA, MONACO PALMIRA, VINASSA SEVERINO

Orario
Martedì: 9.30 – 13.00
Mercoledì: 9.30 – 13.00
Venerdì: 14.30 – 16.30